Valgte hjelpemidler 0

Salgsbetingelser

Utstyr på prøve
For å kunne være sikker på at hjelpemiddelet er det rette, kan vi i spesielle tilfeller låne ut standard hjelpemidler.
Utprøvingstiden er i slike tilfeller maksimum 14 dager. Varer på utprøving er kundens ansvar. Cantec vil fakturere kostnader som oppstår ved uaktsom bruk.

Reklamasjon og garanti
For produkter solgt direkte til privatpersoner, gjelder forbrukerkjøpsloven.
For produkter levert via NAV gjelder egne avtaler.
Ved tap eller skade på varesendingen ved mottak, skal mottaker umiddelbart reklamere.
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Retur av varer
Retur av varer må alltid avtales med oss på forhånd. Ved retur av varer beregnes normalt returomkostninger på 15 % av varens verdi.

Salgspant
Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med omkostninger er betalt.

Betalingsbetingelser
Netto pr. 30 dager.

Leveringsbetingelser
FOB vårt lager Sofiemyr dersom ikke annet er avtalt.

Enkelte varer er ikke omfattet av angreretten
Hygieneprodukter som for eksempel domer, kan ikke returneres hvis original emballasje er brutt. Slike varer er ikke omfattet av angreretten og kan derfor ikke returneres av hensyn til helsevern og hygiene.

Angrerettskjema for forbrukerkjøp
Last ned vårt Angrerettskjema

alt