Valgte hjelpemidler 0

Personvernerklæring

Personvernet til våre kunder er viktig for oss i Cantec. Personvernansvarlig i Cantec har det daglige ansvaret for behandlinger av personopplysninger på cantec.no. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev, og ved bestilling i nettbutikken er det kun navn og leverings-/ fakturaadresse som skal oppgis.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som kun Cantec har tilgang til.

Nettstatistikk
Cantec bruker Google Analytics til å samle avidentifiserte opplysninger om besøkende på cantec.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Informasjonskapsler
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

E-post og telefon
Cantec benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Daglig leder har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling lagres så lenge disse er aktuelle.

Cantecs medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges i vår sentralbordfunksjon. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet. Komplett logg slettes etter ett år. I tillegg har ansatte en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Annen relevant lovgivning
I tillegg til personopplysningsloven har blant annet følgende lover betydning for behandling av personopplysninger i Cantec.

Arkivloven gir regler om hvordan arkivskaper skal behandle og oppbevare saksdokumenter, samt avlevering til arkivinstitusjon.

Rettigheter
Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Cantec har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i et av systemene til Cantec har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Cantec ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Kravet skal besvares så raskt som mulig, og senest innen 14 dager.

Når utleverer vi personopplysninger?
Vårt utgangspunkt er å ikke utlevere personopplysninger til tredjeparter uten samtykke, eller dersom det ikke er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtale eller lovkrav. Når informasjon i henhold til lovpålagte krav må leveres til ansvarlig kontrollmyndighet, som f.eks. skatteetaten, leveres så lite personlig informasjon som mulig. I de tilfellene der vi må utlevere personopplysninger til annen tredjepart, oppretter vi en taushetserklæring og sikrer at personopplysningene blir behandlet på en betryggende måte. Også i slike tilfeller sikrer vi at så lite informasjon som mulig blir utlevert.

Dine personvernrettigheter
Du som person har når som helst rett til å tilbakekalle sammtykket ditt. Vi vil da ikke lenger behandle personopplysningene dine eller innhente nye, under forutsetning av at det ikke er nødvendig for å oppfylle våre plikter i henhold til avtale eller lovkrav. Du har rett til å kreve utlevert aktuelle opplysninger, endre opplysningene dine og mulighet til å få dem slettet etter personopplysningslovens § 18, 1.

For å kreve utlevert aktuelle opplysninger, endre opplysninger eller søke om å bli slettet fra våre registre, kontakt oss på epost.

Ansvar
Cantec er personopplysningsansvarlig, som innebærer at vi har ansvar for hvordan personopplysninger behandles, og at den enkeltes rettigheter blir ivaretatt.

 

 

alt
Kontakt oss

E-post: personvern@cantec.no
Telefon: +47 66 99 60 00
Postadresse: Postboks 626, 1411 Kolbotn